Terapie odwykowe

Osoby uzależnione od alkoholu, a chcące z niego wyjść, powinny odbywać to pod nadzorem lekarzy i terapeutów, gdyż leczenie alkoholizmu jest długotrwałe
Proces ma początek, środek i koniec etapu – uzależnienie to biologiczny, psychologiczny, emocjonalny, społecznych i duchowy proces chorobowy, że przebiegający przez przewidywalne etapy i objawy.
Odwyk – leczenie z uzależnienia, należy rozpatrywać równolegle na biologicznych, psychologicznych, emocjonalnych, socjalnych i duchowych poziomach.

Czytaj dalej Terapie odwykowe